Ihmiset

Henkilosto-Kaikki.jpg
 
 

Eeva Jokinen

Eeva Jokinen on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori. Jokinen on tutkinut pitkään työtä, arkea ja työn arkea. Jokinen on kirjoittanut mm. arkisesta toimijuudesta, työelämän muutoksesta, affekteista ja prekarisaatiosta. Sukupuoli prosessina ja valtamekanismina on mukana kaikissa hänen tutkimuksissaan.

 
 

Helena Hirvonen

Helena Hirvonen (YTT) työskentelee yliopistotutkijana Jyväskylän yliopistossa ja yliopistonlehtorina yhteiskuntapolitiikan oppiaineessa Itä-Suomen yliopistossa. 

Hirvonen tutkii hyvinvointipalveluiden ja -ammattien muutosta eri näkökulmista. Tällä hetkellä tutkimus koskee työn organisoinnin tapojen ja teknologisoitumisen näkökulmia. Vuosina 2018­–19 Hirvonen työskentelee yliopistotutkijana Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare) Jyväskylän yliopistossa, tutkien vanhustyön teknologisoitumista työntekijöiden näkökulmasta. LeWoGe-hankkeessa Hirvonen analysoi erityisesti tapoja, joilla lean-ajattelu muokkaa käsityksiä ammatillisuudesta hyvinvointipalveluiden ja -työn kontekstissa. 

Henkilosto-01.jpg
 
 
Henkilosto-Timo.jpg

Timo Aho

Timo Aho (YTM) työskentelee projektitutkijana Itä-Suomen yliopistossa ja sosiologian alan väitöskirjatutkijana Jyväskylän yliopistossa. Aho viimeistelee etnografista väitöskirjaansa, joka käsittelee suomalaisten rekkamiesten työkäytäntöjä ja niiden muutosta maskuliinisuuden, luokan, (uus)materiaalisuuden ja aikatematiikan näkökulmista. LeWoGe-hankkeessa Aho keskittyy erityisesti aineistonkeräämiseen.

 
 

Laura Mankki

Laura Mankki (YTM) työskentelee yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntapolitiikan oppiaineessa ja väitöskirjatutkijana sukupuolentutkimuksen oppiaineessa Jyväskylän yliopistossa. Mankki tutkii väitöskirjatutkimuksessaan maahanmuuttajataustaisten ihmisten työelämiä ja niihin liittyviä sukupuolistuneita ja rodullistettuja ehtoja. Mankki opettaa muun muassa työn politiikka ja tasa-arvopolitiikka kursseja. LeWoGe-hankkeessa Mankki on erityisen kiinnostunut lean-tuotannon vaikutuksista työn prosesseihin ja työntekijöiden välisten erojen tuottumisen analyyseihin.

Henkilosto-Laura.jpg
 
 
Henkilosto-Iiris.jpg

Iiris Lehto

Iiris Lehto (YTM) työskentelee yliopisto-opettajana ja väitöskirjantekijänä yhteiskuntapolitiikan oppiaineessa Itä-Suomen yliopistossa.

Lehto tutkii väitöstutkimuksessaan (Hoivan tahtiin. Tutkimus projektihoivan arki käytännöistä työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamana) työvoimapoliittisissa projekteissa tuotettavaa vanhusten hoivapalvelua. Tämä projektihoivaksi nimetty ilmiö asettuu samalla laajempaan yhteiskuntapolitiikan kehykseen, jota luonnehtii pyrkimys hoivan järjestämisen tehostamiseen ja järjestämiseen halvemmalla. Lewoge-hankkeessa Lehto kehittää perässäkulkemisen metodia.