Lean haluaa koko potentiaalisi työpaikan käyttöön

”Nähtäväksi jääkin, onko lean-ajattelusta kehittämään ja mullistamaan autotuotannon ohella myös hoivatyön johtamista. Tutkijassa johtamisoppi herättää kysymyksiä mm. siitä, mikä hyvinvointityössä on hukkaa, tai kuinka leanin työkalut (post-it laput, askelmittarit) muokkaavat materian ja ihmisten välisiä suhteita, ja mikä on kaiken tämän vaikutus työelämän hierarkkisiin ja sukupuolittuneisiin suhteisiin.”

https://alusta.uta.fi/2018/03/20/lean-haluaa-koko-potentiaalisi-tyopaikan-kayttoon/