Työn organisointi biokapitalismissa-seminaari Aika: 10.12.2018 klo 12-17.

Työn organisointi biokapitalismissa-seminaari

Aika: 10.12.2018 klo 12-17.

Paikka: Futura 103. Yliopistokatu 7. Itä-Suomen yliopisto. Joensuu.

Mikä: Lean-tuotantomalli julkisissa palveluissa: työn ja sukupuolen uudet muodostelmat biokapitalismissa – Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen käynnistysseminaari. Hankkeen tavoitteena on tutkia lean-tuotantomallia ja sen soveltamisen vaikutuksia julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelutyössä. Leanin soveltaminen on suosittua työn ja palveluiden organisoimisessa maailmanlaajuisesti.

Lean pyrkii hukan poistamiseen, prosessien sujuvoittamiseen ja kustannustehokkuuden lisäämiseen. Lean-koulutus- ja konsultaatio on myös taloudellisesti merkittävää liiketoimintaa naisvaltaisella sosiaali- ja terveyspalvelualalla.

Tutkimustietoa on kuitenkin vähän siitä, kuinka leania myydään, kuinka se muuttaa työtä, millaisia sukupuolittuneita vaikutuksia sillä on työpaikoilla ja miten työntekijät neuvottelevat uuden opin kanssa.

Hankkeen FB-sivu: https://www.facebook.com/lewogehanke/

Ohjelma:

11.45-12.15 aloituskahvit 
12.15-12.45 Eeva Jokinen, hankkeen johtaja: tervetuloa ja avaus
+ hankkeen tutkijoiden esittely: Timo Aho, Helena Hirvonen, Iiris Lehto, Laura Mankki
12.45-13.30 Timo Anttila & Armi Mustosmäki: Organisaatioiden isomorfismi ja työn formalisaatio
13.30-14.30 lounas 
14.30-15.15 Kristiina Brunila: Työkyvystä tietokykyyn 
15.15-16.00 Hanna Kuusela: Työelämän konsulttidemokratisoituminen
16.00-16.45 Mona Mannevuo: Työkansalaisen ”sielullinen energia” suomalaisessa rationalisointiliikkeessä. 
16.45-17.00 loppusanat

Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja kahvitarjoilu - Tervetuloa!