Lappeenrannan Armilassa kuntoutus sujuvoitui leanin takia —  Autoteollisuudesta ponnistava johtamisoppi tähtää tehokkuuteen, mutta on henkilöstölle vaativaa

“Yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta leania sosiaali- ja terveysalalla on kuitenkin tutkittu vain vähän. Leanissa vastuuta annetaan paljon työntekijöille, ja heidän oletetaan olevan motivoituneita muutokseen.
— Lean-johtamisen suurin haaste on, kuinka työntekijät saadaan sitoutettua tehtävään työhön. Muutos epäonnistuu, jos se johdetaan huonosti, Hirvonen sanoo. “

https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/24d743b4-be5c-4411-a056-f22ae289fdc5